Alle informatie over sterke drank

De allereerste informatie over sterke drank werd ontdekt in de Middeleeuwen. Hoewel er eerder al liters wijn werden geconsumeerd, achterhaalden toenmalige wetenschappers in dat tijdperk pas het concept van sterkedrank. Ze waren gefascineerd door het feit dat vluchtige alcohol sneller verdampt dan water, door deze simpelweg te verhitten. Die damp kon je opvangen en afkoelen. Daarna werd hij opnieuw vloeibaar, maar dan met een hoger alcoholpercentage.

Geschiedenis: duur middel, duurzaam genotsmiddel

Deze distilleertechniek spreidde zich als een lopend vuurtje over de hele wereld. Via de Arabieren zette de methode ook bij ons voet aan wal. Mensen gingen sterkedrank gebruiken als genotsmiddel. Jammer genoeg voor hen was alcohol duur in aankoop. Maar plotseling ontdekte de bevolking dat je ook uit koren en bieten sterkedrank kon maken. Dit zijn goedkope grondstoffen, waardoor ook de prijs van alcohol zelf zakte. En zo kon het gewone volk ook sterkedrank drinken. En dat gebeurde, hoewel de alcoholconsumptie redelijk laag bleef. Hoe dat komt? Het volk beschouwde dit – ondanks de prijsverlaging – nog steeds als een luxe. Toen tussen 1960 en 1990 meer mensen een hoger loon kregen, veranderde er iets. De prijzen van supermarktproducten werden steeds hoger, maar de toen redelijk stabiele prijs van alcohol (en zo sterkedrank) bleef onveranderd. Zo evolueerde alcohol van uniek en duur middel naar een goedkoper genots- en consumptiemiddel.

Ondanks haar fameuze opmars kunnen we stellen dat het consumeren van sterkedrank zich momenteel in een neerwaartse spiraal bevindt. In 2013 daalde het verkochte volume sterkedranken met maar liefst 26,08 procent. Opvallend daarbij is het feit dat de verkoop van champagne en cava wel een kleine stijging kende. De oorzaak  hiervan is meer dan duidelijk. In datzelfde jaar werd voor sterkedranken immers de dubbele reële accijnsverhoging ingevoerd.

An sich een extra deuk voor de Belgische economie want meer dan de helft van de in België geproduceerde drank wordt ook hier geconsumeerd. Belgische fabrikanten voelen de daling in Belgische consumptie weldegelijk.